Irina Mihailescu

Cula Sultănica 4.3 (88)

În secolul al XVIII-lea, pe moșia Șuici, boierii Brătieni au construit o biserică, închinată Sfântului Nicolae și o culă, dispărută în urma unui incendiu în anul 1913. Această culă, astăzi dispărută, este documentată în imaginile de la începutul secolului XX…

Cula Racovița 4.5 (553)

După tradiție, boierul Dumitrașcu Brătianu (de pe valea Brătiei), care stăpânea moșia Racovița, a ridicat în anul 1786 cula și Biserica ”Sf. Nicolae” din localitate. Biserica a fost ctitorită împreună cu arhimandritul Daniil, egumen al Mănăstirii Râncăciov…

Cula Nistor 4.1 (46)

Construită în jurul anului 1812 de către polcovnicul Istrate Sălişteanu, casa a fost arsă de către turci în anul 1815, odată cu incendierea orașului Cerneți. După anul 1821, a fost reconstruită de către căpitanul de panduri, Nistor…

Cula lui Costea 4.3 (65)

Conform tradiției, cula a fost construită la începutul secolului al XVIII-lea, ca turn de observație și apărare, pentru boierul Costea Rondiris. La începutul secolului al XIX-lea, logofătul Nicolae Bâțcoveanu și pitarul Ioniță Bâțcoveanu, frați, au intrat în stăpânirea moșiei pe care era construită cula…

Cula I.C. Davani 4.4 (736)

Conform lui Iancu Atanasescu, casa este cunoscută sub numele de Ion C. Săvoiu. În imediata ei apropiere există o bisericuţă din lemn cu hramul Sfântul Nicolae, astăzi închisă pentru cult, ctitorită în anul 1826…

Cula Greceanu 4.3 (136)

Conform tradiției, la începutul secolului al XVII-lea cula era deja construită și aparținea căpitanului Tudor Maldăr, căsătorit cu fiica unui han tătar. Fiul lui Tudor Maldăr, marele paharnic Atanasie, a modificat cula în anul 1688…

Cula Cornoiu 4.2 (47)

Cula a fost ridicată la în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. În anul 1785, jupânul Radu Pistescu, care nu avea copii, a lăsat moștenitor al averii sale, pe logofătul Cornea din Târgu Jiu…

Cula Crăsnaru 4.3 (97)

Conform tradiției istorice, Cula Crăsnaru de la Groșerea a fost construită în secolul XVIII de către Cocoș Crăsnaru și refăcută la 1801, după un atac al turcilor, de Barbu Cocoș, fiul ctitorului, strămoșul pe linie feminină al Crăsnarilor din secolele XIX-XX, foști proprietari ai culei…