Argeș

Cula Vlădescu 4.2 (55)

În anul 1656, marele vistiernic Pârvu Vlădescu a ridicat, pe moșia sa Vlădești, o biserică închinată praznicului ”Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Ctitorul a fost înmormântat în pronaosul bisericii, în anul 1658…

Cula Sultănica 4.3 (88)

În secolul al XVIII-lea, pe moșia Șuici, boierii Brătieni au construit o biserică, închinată Sfântului Nicolae și o culă, dispărută în urma unui incendiu în anul 1913. Această culă, astăzi dispărută, este documentată în imaginile de la începutul secolului XX…

Cula Racovița 4.5 (553)

După tradiție, boierul Dumitrașcu Brătianu (de pe valea Brătiei), care stăpânea moșia Racovița, a ridicat în anul 1786 cula și Biserica ”Sf. Nicolae” din localitate. Biserica a fost ctitorită împreună cu arhimandritul Daniil, egumen al Mănăstirii Râncăciov…

Cula Drugănescu 4.3 (84)

În anul 1795, marele stolnic Scarlat Drugănescu a ridicat pe moșia sa Biserica ”Sf. Treime”. În anul 1822, în apropierea bisericii, căminarul Gheorghe Drugănescu, ispravnic al județului Muscel, a ridicat o locuință fortificată…